energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
17,29 kWh
CO2 risparmiata:
9,52 kg